Zadzwoń

i umów się na spotkanie

601 713 288
Telefon

Odwiedź nas

w centrum Gdynii

Gdynia
Lokalizacja

ul. Wolności 16B/3

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

spotkanie-prezydium-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego-w-gdansku

W dniu 08.02.2022 odbyło się spotkanie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku.

Podczas spotkanie członkowie Prezydium przygotowywali materiał na kolejne posiedzenie WRDS w Gdańsku.

W załączeniu przedstawiamy porządek obrad oraz tematy omawiane podczas spotkania.

1.       Proponowany porządek obrad.

2.       Projekt Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.       Projekt opinii WRDS w sprawie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 

dla województwa pomorskiego na rok 2022.

4.       Projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia 

dla województwa pomorskiego na rok 2022.

5.       Prezentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw pt. „Sytuacja kobiet prowadzących działalność

gospodarczą w świetle zmian prawnych”.

6.       Stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

7.       Projekt Uchwały dotyczącej zmiany w zespołach roboczych.

8.       Propozycję Przewodniczącego Zespołu ds. Społecznych Pana Franciszka Potulskiego w sprawie zmian w

planie pracy WRDS.

9.       Plan pracy WRDS na 2022r.