Zadzwoń

i umów się na spotkanie

601 713 288
Telefon

Odwiedź nas

w centrum Gdynii

Gdynia
Lokalizacja

ul. Wolności 16B/3

O nas

MISJA

Pomorski Klub Biznesu to inicjatywa właścicieli firm i kadry zarządzającej pomorskiego biznesu. Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich, rozwijając i propagując inicjatywy, postawy i działania – sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców Pomorza – członków i partnerów Pomorskiego Klubu Biznesu.

CELE

Integracja środowiska pomorskiego biznesu, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie ponadregionalnych przedsięwzięć, na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacji najlepszych praktyk biznesowych.

DROGI OSIĄGNIĘCIA CELU

  • Spotkania networkingowe służące między innymi nawiązywaniu nowych kontaktów, dzieleniu się wiedzą.
  • Wspieranie działalności gospodarczej członków m.in. poprzez doradztwo prawne i ekonomiczne, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką prowadzenia biznesu, gospodarki oraz zarządzania. Budowanie koalicji firm, organizacji i instytucji, na rzecz wspierania przedsiębiorczości, zwłaszcza w regionie pomorskim.
  • Promowanie ciekawych inicjatyw członków Klubu mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości i promocji regionu, w kraju i zagranicą.
  • Tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją państwową i organizacjami społecznymi, na rzecz budowania klimatu sprzyjającego rozwojowi Pomorza.
  • Prowadzenie systemu wymiany informacji służący nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą.
  • Nagradzanie wybitnych osobowości i firm, szczególnie zaangażowanych w rozwój gospodarczy naszego regionu i działania Klubu, odpowiedzialnych społecznie, aktywnych i przedsiębiorczych.

 

 

 

Zarząd

Artur Kowalczyk

Prezes Zarządu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Zawodowo związany z branżami: finansową, teleinformatyczną i obrotu nieruchomościami. Współpracował min. z Bankiem Handlowym w[…]

Pokaż więcej

Piotr Ruszewski

Wiceprezes zarządu. Absolwent Politechniki Koszalińskiej.W 2005 roku zaczęła się przygoda z mediami. Pomysłodawca oraz założyciel wydawnictwie NORDAPRESS, lidera prasy bezpłatnej na Pomorzu. W 2010 pomysłodawca pierwszego magazynu skierowanego go biznesu[…]

Pokaż więcej

Paulina Próchnicka

Wiceprezes Zarzadu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (kierunek Prawo) Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologiczno Historycznego (kierunek Filologia Romańska) Uniwersytetu Gdańskiego. W ostatnich latach pełniła funkcję Dyrektor biura zarządu, prokurenta –[…]

Pokaż więcej

Marcin Kołakowski

Wiceprezes Zarządu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomicznego oraz Agencji Rozwoju Gospodarczego. Od 2009r. Dyrektor Departamentu w Meritum Bank ICB S.A. Z bankowością i B2B związany od 2001r . Członek Rady[…]

Pokaż więcej