Zadzwoń

i umów się na spotkanie

601 713 288
Telefon

Odwiedź nas

w centrum Gdynii

Gdynia
Lokalizacja

ul. Wolności 16B/3

Sąd Polubowny

Sądownictwo polubowne jest jedną z alternatywnych, pozasądowych metod rozstrzygania sporów.

Do jego podstawowych zalet należy:

  • szybkość rozstrzygania spraw
  • niższe koszty niż w tradycyjnym postępowaniu sądowym
  • profesjonalizm sędziów
  • oraz zapewnienie płaszczyzny dalszej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Należy podkreślić, iż wyrok Stałego Sądu Polubownego może być podstawą egzekucji komorniczej w takim samym zakresie, jak wyrok sądu państwowego.
Stały Sąd Polubowny przy Pomorskim Klubie Biznesu działa na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu Pomorskiego Klubu Biznesu oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Stały Sąd Polubowny powołany przy Pomorskim Klubie Biznesu zapewnia wysoką jakość merytoryczną orzeczeń oraz  sprawny przebieg postępowania, dzięki temu, iż w skład kolegiów orzekających wchodzą zarówno profesjonaliści znający realia prowadzenia działalności gospodarczej, jak i prawnicy  zapewniający poprawność formalną i merytoryczną wydawanych orzeczeń.

Zachęcamy  do skorzystania z usług  Stałego Sądu Polubownego, poprzez zamieszczenie klauzuli arbitrażowej w umowach zawieranych między kontrahentami lub poprzez oddanie pod rozstrzygnięcie już powstałego sporu.
Uprawnieni do skorzystania z usług Stałego Sądu Polubownego są zarówno członkowie Pomorskiego Klubu Biznesu, jak i osoby nie posiadające tego statusu, jednakże członkom przysługuje przywilej ponoszenia obniżonych opłat sądowych.

Poniżej znajdziecie Państwo:

  • Regulamin Stałego Sądu Polubownego przy Pomorskim Klubie Biznesu (aktywny link do pliku pdf)
  • Regulamin opłat Stałego Sądu Polubownego przy Pomorskim Klubie Biznesu (aktywny link do pliku pdf)
  • Wzór klauzuli arbitrażowej  do umieszczenia w umowach zawieranych przez przedsiębiorców (aktywny link do pliku word)