Program Wybieram Pomorskie nie powstał nagle, ale w efekcie wielu trudów i rozmów prowadzonych przez lokalnych przedsiębiorców. W trakcie służbowych i towarzyskich spotkań powracał zawsze stały temat – braku organizacji i pomysłu, który mógłby oddziaływać z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Problem stał się na tyle istotny, że zmotywował do utworzenia Pomorskiego Klubu Biznesu (PKB), którego głównym celem stało się szerzenie wizji regionu pomorskiego jako miejsca idealnego dla inwestorów, mieszkańców i turystów. Był to pierwszy, tak ważny krok, który przyczynił się do powstania programu Wybieram Pomorskie.

Do Pomorskiego Klubu Biznesu przyłączyło się wiele pomorskich firm, zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa, które chciały wspólnie zmieniać i poprawiać jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego.  Pomysły, które mogłyby stać się „kołem zamachowym” pomorskiego biznesu, mnożyły się jak grzyby po deszczu. Na Pomorzu nikt wcześniej nie poruszał problemów regionu na tak szeroką skalę. Pomorskie środowisko biznesowe chciało mieć wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu.

Na Pomorzu brakowało inicjatywy jednoczącej mieszkańców, ale i przedsiębiorstwa z tego obszaru. Pomorski Klub Biznesu postanowił to zmienić. Kierowała nim chęć stworzenia szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej społeczeństwa oraz budowanie poczucia więzi z regionem. W innych częściach Polski, jak Dolny Śląsk czy Wielkopolska, mieszkańcy wiedzą o wiele więcej
o regionalnych markach, produktach czy usługach. Takie spojrzenie chciano przenieść także do województwa pomorskiego.
W taki sposób zrodził się pomysł, który jest korzystny dla firm – stara się wpoić przedsiębiorcom, że działania CSR mogą stanowić bardzo dobre narzędzie promocji i PR – ale przede wszystkim dla społeczności lokalnej, gdyż daje jej możliwość wpływania i decydowania o kierunkach rozwoju ich regionu.

Każdy z członków PKB miał swój wkład w tworzenie idei programu. Pierwsze pomysły i kroki do stworzenia czegoś, co będzie ważne i korzystne dla wszystkich mieszkańców, pojawiły się już
w 2009 roku. Początkowo poszukiwano nazwy, która najlepiej oddałaby ideę programu. Pierwszą propozycją byłoNasze Pomorskie, dopiero z czasem nazwa ewoluowała, aby przybrać formę. To Pomorskie, przekształconą ostatecznie w Wybieram Pomorskie.

Program ruszył oficjalnie we wrześniu 2009 roku. Nie ma on jednego pomysłodawcy, gdyż cegiełkę do jego budowy dołożył każdy z członków PKB, a także mieszkańcy województwa pomorskiego, gdyż jego powstanie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

Cele programu

Celem programu Wybieram Pomorskie jest przede wszystkim pokazanie, że nawet najprostsze codzienne wybory mają znaczenie dla lokalnej społeczności. Dzięki temu każdy z nas może mieć swój wkład w budowanie lokalnego patriotyzmu, a także wpływ na otoczenie, w którym żyje.

Cele programu zakładają:

 • budowanie lokalnego patriotyzmu,
 • popieranie i promowanie produktów i usług firm, działających w Pomorskiem;
 • edukowanie społeczeństwa do świadomego wyboru kupowanych towarów i usług, co przyczyni się do:
  • wspierania miejsc pracy,
  • zmniejszania bezrobocia w regionie,
  • do ulepszania infrastruktury i rozwoju urbanistyki,
  • poprawy warunków socjalnych, gdyż nadwyżka dochodów przekazywana jest na cele publiczne.
 • rozpowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR.