Śniadania Pomorskie

Przejdź

Czwartkowe wieczory

Przejdź

Loża VIP

Przejdź

Partnerzy

Przejdź

ŚNIADANIA POMORSKIE Z POMORSKIM KLUBEM BIZNESU

Śniadania pomorskie to cykl spotkań członków Pomorskiego Klubu Biznesu odbywający się 1-2 razy w miesiącu zawsze w piątek w wybranych prestiżowych lokalizacjach Trójmiasta.

Są to spotkania tematyczne umożliwiające członkom bezpośredni kontakt, wymianę poglądów z przedstawicielami środowisk biznesowych regionu, a często zdobycie nowej wiedzy. Uczestnikami tych spotkań są firmy członkowskie, firmy niezrzeszone, zainteresowane działalnością Pomorskiego Klubu Biznesu.

Służą nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami firm działających na rynku pomorskim, połączone z prezentacją nowych firm członkowskich Pomorskiego Klubu Biznesu. Zasady organizacji są inne dla firm zewnętrznych, dla których Klub ma przygotowaną specjalną ofertę, a inne dla członków, którzy mają preferencyjne warunki.

CZWARTKOWE WIECZORY Z PKB

Cykl spotkań after office członków Pomorskiego Klubu u Biznesu. Spotkania odbywają się co miesiąc, zawsze w czwartkowy wieczór i służą przede wszystkim oderwaniu się od pędu dnia codziennego w towarzystwie członków Klubu. Stwarzają swym uczestnikom możliwość bezpośredniego kontaktu i wymiany poglądów z przedstawicielami środowisk biznesowych oraz z osobami mającymi istotny wpływ na życie gospodarcze Pomorza.

Są przeznaczone dla firm członkowskich, firm niezrzeszonych, zainteresowanych działalnością Pomorskiego Klubu Biznesu i nawiązaniem kontaktów z przedstawicielami firm działających na rynku pomorskim i zagranicznym. Spotkania organizowane są samodzielnie lub we współpracy z firmami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, zainteresowanymi promocją, co jest przedmiotem specjalnej oferty Pomorskiego Klubu Biznesu.

PARTNERZY

Partnerzy to osoby fizyczne lub prawne wspierające Pomorski Klub Biznesu w jego codziennej działalności, udostępniając w ramach umowy barterowej lub po preferencyjnych warunkach narzędzia ułatwiające działania Klubowi oraz jego członkom. Partnerami Pomorskiego Klubu Biznesu są: hotele, restauracje oraz firmy zewnętrzne dostarczające zasobów do odpowiedniej organizacji funkcjonowania Klubu.

Polsko-Norweska Izba Gospodarcza

My3miasto.pl

Skarbnica Win

Hotel Haffner

Hotel Rezydent

Prestiż

Express Biznesu

Dolio Vini

Metropolia Info

Stowarzyszenie Turystyczne Sopot

Agencja reklamowa Pixella