MISJA

Przejdź

STATUT

Przejdź

ZARZĄD

Przejdź

MISJA

Pomorski Klub Biznesu to inicjatywa właścicieli firm i kadry zarządzającej pomorskiego biznesu. Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich, rozwijając i propagując inicjatywy, postawy i działania – sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców Pomorza – członków i partnerów Pomorskiego Klubu Biznesu.

CELE

Integracja środowiska pomorskiego biznesu, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie ponadregionalnych przedsięwzięć, na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacji najlepszych praktyk biznesowych.

DROGI OSIĄGNIĘCIA CELU

 • Spotkania networkingowe służące między innymi nawiązywaniu nowych kontaktów, dzieleniu się wiedzą.
 • Wspieranie działalności gospodarczej członków m.in. poprzez doradztwo prawne i ekonomiczne, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką prowadzenia biznesu, gospodarki oraz zarządzania. Budowanie koalicji firm, organizacji i instytucji, na rzecz wspierania przedsiębiorczości, zwłaszcza w regionie pomorskim.
 • Promowanie ciekawych inicjatyw członków Klubu mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości i promocji regionu, w kraju i zagranicą.
 • Tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją państwową i organizacjami społecznymi, na rzecz budowania klimatu sprzyjającego rozwojowi Pomorza.
 • Prowadzenie systemu wymiany informacji służący nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą.
 • Nagradzanie wybitnych osobowości i firm, szczególnie zaangażowanych w rozwój gospodarczy naszego regionu i działania Klubu, odpowiedzialnych społecznie, aktywnych i przedsiębiorczych.

STATUT

To najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” stowarzyszenia – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania.

Wraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach jest to podstawa działania stowarzyszenia. Wyznacza granice, jest bazą, na której stowarzyszenie opiera swoją aktywność. Wszelkie działania, prowadzone przez stowarzyszenie, muszą być zgodne ze statutem (muszą z niego wynikać) i nie mogą mu zaprzeczać.
W statucie znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:

 • Dla kogo działa stowarzyszenie?
 • Jakie są nasze cele?
 • Jakie działania możemy prowadzić?
 • Jakie kompetencje mają nasze władze?
 • Skąd może pochodzić majątek naszego stowarzyszenia?

Statut to również źródło informacji dla innych podmiotów, np. dla potencjalnych grantodawców, sponsorów. Z tego dokumentu dowiedzą się Państwo m.in. czym zajmuje się stowarzyszenie, co i w jaki sposób może robić, jaka jest jej struktura wewnętrzna, czy prowadzi działalność gospodarczą i jakiego rodzaju, kto może podpisywać umowy w jej imieniu.

ZARZĄD

ARTUR KOWALCZYK

Prezes Zarządu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Zawodowo związany z branżami: finansową, teleinformatyczną i obrotu nieruchomościami. Współpracował min. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Niezależnym Operatorem Międzystrefowym oraz Exatel S.A. gdzie odpowiadał za rozwój struktur sprzedaży i sieci placówek. Obecnie w trakcie tworzenia nowych projektów w branży finansowej oraz nieruchomości komercyjnych.

KAMILA GÓRECKA

Wiceprezes Zarządu. Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Politechniki Gdańskiej w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Agencji Reklamowej Pixella. W latach 2007 – 2016 Dyrektor Zarządzający oraz Wiceprezes Zarządu w firmie szkoleniowo – doradczej Pegaz Group Sp. z o.o. Z zamiłowania i wykształcenia – organizator. Od 2002 związana z hotelarstwem. W latach 2003-2007 pełniła funkcje kierownicze w działach marketingu i sprzedaży, w tym samym czasie prowadziła własną firmę Marketing&Consulting Kamila Górecka. Zorganizowała dziesiątki spotkań biznesowych, szkoleń i konferencji. Na swoim koncie posiada również największe międzynarodowe kongresy hotelarskie. Przepływ informacji, dobro klienta oraz zgrany profesjonalny zespół, uważa za czynniki swojego sukcesu oraz powodzenie realizowanych działań.

ALEKSANDRA KAMPA

Wiceprezes Zarządu. Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Początkowo bardzo mocno związana z sektorem bankowym, pełniła funkcję dyrektora Oddziału ING Banku Śląskiego SA w Gdańsku oraz współzarządzała Oddziałem BZ WBK SA w Warszawie. W latach 2005 -2007 Doradca Zarządu – Audytor Wewnętrzny Centrum Informatyki Grupy PZU SA w Warszawie. Od 2007 roku właścicielka firmy „seeDOM NIERUCHOMOŚCI Aleksandra Kampa”, zajmującej się szeroko pojętą obsługą nieruchomości w zakresie pośrednictwa, zarządzania i doradztwa. Jako Partner biznesowy współpracuje z inwestorami w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych. Obecnie zaangażowana w tworzenie nowych projektów w zakresie nieruchomości komercyjnych.

MARCIN KOŁAKOWSKI

Wiceprezes Zarządu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomicznego oraz Agencji Rozwoju Gospodarczego. Od 2009r. Dyrektor Departamentu w Meritum Bank ICB S.A. Z bankowością i B2B związany od 2001r . Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

ANTONI KOPROWSKI

Wiceprezes Zarządu. Adwokat – członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami; doradca wielu firm i osób fizycznych w zakresie transakcji w obrocie nieruchomościami oraz prawa inwestycyjnego; doradca wielu osób fizycznych w zakresie prawa karnego (specjalizuje się w szczególności w zakresie problematyki przestępstw drogowych, prawa medycznego oraz przestępstw gospodarczych). Konsultant prawny Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku oraz Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. Wykładowca w Lebiedź Consulting w zakresie kształcenia ustawicznego pośredników w obrocie nieruchomościami.
Prowadzi obsługę prawną w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

PAULINA PRÓCHNICKA

Wiceprezes Zarzadu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (kierunek Prawo) Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologiczno Historycznego (kierunek Filologia Romańska) Uniwersytetu Gdańskiego. W ostatnich latach pełniła funkcję Dyrektor biura zarządu, prokurenta – HTEP Polska Sp z o.o. – Sunreef Yachts (spółka z kapitalem francuskim), prokurenta w firmie Herbrich Polska Sp z o.o. (spółka z kapitałem francuskim). Wcześniej związana z Currenda sp z o.o., Kancelaria Prawną w Gdyni, MSWiA. Obecnie właścicielka Instytutu Piękna Dolce Vita w Gdyni, w trakcie tworzenia sieci franczyzowej salonów oraz poszerzania oferty firmy o dystrybucję sprzętu kosmetycznego. W chwili obecnej pracuje nad tworzeniem nowej firmy z zakresu współpracy polsko – francuskiej.

PIOTR RUSZEWSKI

Wiceprezes zarządu. Absolwent Politechniki Koszalińskiej.W 2005 roku zaczęła się przygoda z mediami. Pomysłodawca oraz założyciel wydawnictwie NORDAPRESS, lidera prasy bezpłatnej na Pomorzu. W 2010 pomysłodawca pierwszego magazynu skierowanego go biznesu i samorządu pomorskiego EXPRESSU BIZNESU. Prezes zarządu PR MEDIA GROUP agencji zajmującej się PR & Marketingiem. Autor tekstów, wywiadów z ludźmi biznesu. Cały czas pracujący nad nowymi projektami związanymi z mediami. Pasjonat sportu.